Ultrafijn stof meetcampagne nabij Brussels Airport

2
aug
2018

In opdracht van Brussels Airport Company voert de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) een monitoring uit van de concentratie van ultrafijn stof in de omgeving van Brussels Airport.

Deze monitoring verloopt in twee fasen. De eerste loopt tijdens de zomermaanden juli, augustus en september 2018. De tweede tijdens de wintermaanden december 2018 - januari 2019.

Ultrafijn stof zijn de deeltjes die 10.000 keer kleiner zijn dan een millimeter en niet met het oog te zien zijn. Het stof komt onder andere vrij bij verbranding. Bronnen zijn bijvoorbeeld de uitstoot van transportmiddelen (auto’s, schepen, luchtvaart), huishoudens (koken, openhaarden) en de industrie.

Over het effect van ultrafijn stof op de gezondheid is wereldwijd tot op heden weinig bekend. De wetenschappelijke kennis is momenteel nog te beperkt waardoor de Wereldgezondheidsorganisatie geen advies kan geven over een veilige waarde voor ultrafijn stof. Daarom bestaat er ook nog geen luchtkwaliteitsnorm voor ultrafijn stof.

Recent toonden enkele studies aan dat bepaalde luchthavenactiviteiten belangrijke bronnen van ultrafijn stof kunnen zijn waardoor de concentratie in de omgeving van de luchthaven verhoogd kan zijn. Om een beter beeld te krijgen van de impact van luchtvaartactiviteiten op de ultrafijn stof concentratie in de directe omgeving van Brussels Airport werd in 2015 in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij een verkennend onderzoek uitgevoerd. Momenteel wordt in opdracht van Brussels Airport Company op vrijwillige basis een meer gedetailleerde studie uitgevoerd (2018-2019) waarbij op verschillende meetlocaties rondom de luchthaven de ultrafijn stof concentratie continu wordt gemeten. Het doel van deze studie is om verder kennis te verwerven in de ultrafijn stof concentratie en de verspreiding ervan in de omgeving van de luchthaven, en om inzicht te krijgen in de belangrijkste beïnvloedende factoren op de gemeten concentraties. In de loop van de eerste helft van augustus zullen de meetlocaties in Kortenberg worden ingericht op volgende locaties:

  • in de buurt van de begraafplaats van Erps-Kwerps,
  • aan de kop van landingsbaan 25L ( op het luchthavendomein) en
  • aan een installatie van Belgocontrol tussen de kop van landingsbaan 25L en de begraafplaats van Erps-Kwerps.

Met deze studie levert VITO in opdracht van Brussels Airport Company een belangrijke bijdrage aan de kennisopbouw rond ultrafijn stof in de omgeving van luchthavens.

Voor vragen of opmerkingen: comments@brusselsairport.be