Vaccinatie zonder afspraak met Johnson & Johnson op 16 juli tussen 13.30 en 17.30 u.

9
jul
2021

Net zoals in verschillende vaccinatiecentra in Vlaanderen zal in het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg een vaccinatiemoment zonder afspraak voorzien worden op vrijdag 16 juli tussen 13.30 en 17.30 u.

Alle inwoners van Bertem, Herent en Kortenberg die nog geen eerste vaccin hebben gekregen kunnen zich op vrijdag 16 juli tussen 13.30 en 17.30 u. spontaan aanmelden voor een Johnson & Johnson-vaccin (ook als u eerder al een vaccin weigerde, nog geen uitnodiging ontving of al een afspraak hebt bevestigd).

Dit is een unieke kans voor iedereen die nog geen vaccin kreeg om zich met één prik te beschermen tegen de gevaren van het coronavirus. Opgelet, pas na 4 weken bent u volledig beschermd. 

Door dit vaccinatiemoment - zonder afspraak - kunnen mensen die eerder een vaccin weigerden of die later nog gevaccineerd worden sneller een vaccin krijgen. Er zijn 240 Johnson & Johnson-vaccins beschikbaar.

Belangrijk wanneer u langskomt:

 • U bent minstens 18 jaar.
 • U bent gedomicilieerd in Bertem, Herent of Kortenberg (anders komt u niet in aanmerking).
 • U brengt uw identiteitskaart mee.
 • U bent bereid om een Johnson & Johnson vaccin te krijgen.

Meer informatie over de veiligheid van het Johnson & Johnson-vaccin leest u hieronder.

De voordelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:

 • U bent sneller gevaccineerd en dus sneller beschermd.
 • U hebt maar één prik nodig om volledig beschermd te zijn. De werking van het vaccin van Johnson & Johnson is wel pas volledig effectief vier weken nadat de vaccinatie heeft plaatsgevonden.
 • U spaart mogelijk een paar PCR-tests uit als u binnenkort wenst te reizen in Europa omdat u eerder volledig gevaccineerd zult zijn.

Nadelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:

 • De bescherming tegen besmetting is lager dan bij mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna).
 • De bescherming tegen ziek worden wanneer u ondanks vaccinatie toch besmet raakt met het coronavirus is ook (iets) lager dan bij Pfizer en Moderna.
 • Er bestaat een kans op (ernstige) bijwerkingen. De kans is groter bij dertigers dan bij twintigers, en groter bij vrouwen dan bij mannen. Wereldwijd zijn er een beperkt aantal gevallen gerapporteerd van trombose-incidenten na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Het gaat om een heel zeldzame bijwerking, die wel ernstige gevolgen kan hebben en zelfs tot overlijden kan leiden. Het zeer kleine risico op een ernstige bijwerking moet afgewogen worden tegen de risico’s van een ernstig ziekteverloop bij een COVID-besmetting, waar het vaccin tegen beschermt. Hoe ouder een persoon is, hoe groter het risico bij zo’n COVID-besmetting is en hoe meer het voordeel van een vaccinatie dus opweegt tegen het mogelijke nadeel van een zware bijwerking.

Bent u jonger dan 41 jaar?

Dan vragen wij u om de voordelen van een vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson af te wegen tegen de nadelen en het risico op een ernstige bijwerking. Indien u zich aanmeldt op vrijdag 16 juli, geeft u aan dat u kennis genomen hebt van de beschikbare informatie over de risico's van het vaccin en een weloverwogen keuze maakt om dit vaccin toegediend te krijgen.

Bekijk de risico’s verbonden aan de vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson via https://www.qvax.be/jnj_pdf_nl.pdf.

Wie gevaccineerd wordt met het Johnson & Johnson-vaccin, moet tot drie weken na de vaccinatie opletten voor de volgende symptomen, en contact opnemen met zijn/haar behandelende arts en de recente vaccinatie vermelden als deze symptomen zich zouden voordoen:

 • kortademigheid
 • pijn ter hoogte van borst
 • aanhoudende buikpijn
 • zwelling van een been
 • hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
 • kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.