Vanaf 19 maart 2020 uitsluitend noodloket op afspraak in Administratief Centrum

18
mrt
2020

Vanaf donderdag 19 maart om 9 u. zullen de onthaal- en snelbalie en de verschillende themabalies in het Administratief Centrum vervangen worden door een 'noodloket op afspraak'

Dit betekent dat u als inwoner niet meer rechtstreeks naar het loket kunt komen. Hebt u toch iets dringends nodig, neem dan eerst contact op via het algemeen telefoonnummer 02 755 30 70 (op weekdagen, van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.). Vervolgens zal geëvalueerd worden of uw vraag telefonisch of per e-mail kan worden behandeld. Als dat niet kan, en u hebt een dringende en noodzakelijke vraag die tot de basisdienstverlening behoort, dan zal er een afspraak met u worden gemaakt.

Maak zoveel mogelijk gebruik van de gemeentelijke website om de door u gewenste informatie op te zoeken en van het e-loket om attesten aan te vragen.

Het gemeentebestuur dankt u voor uw begrip. Zorg voor elkaar!

Telefoonnummers

Om overbelasting van de administratie te vermijden, worden hieronder nog de telefoonnummers opgelijst waarnaar u kunt bellen met uw verschillende vragen.

  • 02 755 30 70 - algemeen nummer van de gemeente Kortenberg voor vragen in verband met dringende dienstverlening of voor een afspraak. Bereikbaar op weekdagen tussen 9 en 12 u. en tussen 13 en 16 u. Stel niet-dringende vragen uit of consulteer de gemeentelijke website. Vraag attesten zoveel mogelijk aan via het e-loket.
  • 02 755 22 77 nummer van 'Kortenberg Helpt', het solidariteitsinitiatief van het Welzijnshuis Kortenberg dat inwoners van Kortenberg die naar aanleiding van de coronacrisis hulp nodig hebben in contact brengt met mede-Kortenbergenaren die hulp kunnen bieden. Bereikbaar - uitsluitend voor hulpvragen en om hulp te bieden - van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 u.
  • 0800 14 689 - infolijn over het coronavirus van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu: voor vragen over gezondheid en openbare orde
  • 0800 120 33 - contact center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor vragen over economie in het kader van de coronacrisis
  • 02 501 40 00 - voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland