Veiligheidsplan horecazaken in kader van COVID-19

3
aug
2020

Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten. De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. 

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants,
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes,
 • hygiënemaatregelen,
 • manieren om fysiek contact te beperken,
 • klanteninformatie,
 • organisatie van de dienst,
 • richtlijnen die klanten moeten respecteren,
 •  …

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren.

 • De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 kalenderdagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
 • Na 14 kalenderdagen moeten ze worden vernietigd.
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

De restaurant/café-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

De gemeente Kortenberg heeft niet de intentie om strengere maatregelen op te leggen, maar wenst er wel op toe te zien dat de geldende veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd. De besmettingen in onze gemeente zijn op dit moment beperkt; dat willen we graag zo houden!

Er werd dan ook beslist dat elke horeca-uitbater op het grondgebied van Kortenberg vanaf maandag 3 augustus 2020 over een plan dient te beschikken dat minstens beschrijft hoe aan de voorwaarden, zoals opgelegd in ministerieel besluit van 30 juni 2020, en de latere wijzigingen, en aan de richtlijnen, opgenomen in de ‘Gids voor een veilige heropstart van de horeca’ van de FOD Economie, voldaan wordt. 

Het plan dient, zolang de maatregel van kracht blijft, in de inrichting beschikbaar te zijn, en dient strikt nageleefd te worden. De politie zal vanaf 7 augustus hierop controleren en desgewenst de nodige veiligheidsmaatregelen laten nemen.

Deze beslissing blijft van kracht gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een aanpassing van deze beslissing rechtvaardigen. Horecazaken uit Kortenberg worden per brief verwittigd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

 

Contactinformatie