Ventilatie speelt cruciale rol bij beperken van besmettingsrisico

3
mei
2021

Het is van het grootste belang dat de ventilatie van gebouwen wordt beheerd overeenkomstig de aanbevelingen. Aangezien het virus door aërosolen wordt verspreid, speelt ventilatie een cruciale rol bij het beperken van het besmettingsrisico. Het maakt het mogelijk de binnenlucht van lokalen te vernieuwen en de aanwezigheid van deze aërosolen, die mogelijk besmet zijn met COVID-door een besmette aanwezige in de ruimte, te verminderen.

Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan 900 ppm en mag in geen geval de norm van 1200 ppm overschrijden. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten essentiële acties worden uitgevoerd. Deze acties worden beschreven in het document 'Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19', dat is opgesteld door de Taskforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat.

Voor het meten van de CO2-concentratie in een ruimte wordt verwezen naar het document 'Selectie en gebruik van CO2-sensoren in het kader van COVID-19', dat eveneens is opgesteld door de Taksforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat.


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.