Verbouwpremies 2018

Woonwijzer kan u alle informatie geven over premies en u helpen bij het invullen van de formulieren.

De openingsuren van het Woonloket: elke woensdag van 13 tot 16 u. vrij spreekuur op het Administratief Centrum van Kortenberg.

Contactpersoon: 
Greet Boes
Tel. 0496 12 86 64
E-mail: kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be 
Website: www.woonwijzermiddenbrabant.be

Om een overzicht te krijgen van de verschillende premies waar u recht op kunt hebben, kunt u altijd eens kijken op www.premiezoeker.be

Hieronder vindt u een kort overzicht van mogelijke premies:

Vlaamse premies

Wonen Vlaanderen geeft verschillende premies:

 • Verbeteringspremie
  Voor kleine verbeteringswerken aan de woning, kunt u een beroep doen op de verbeteringspremie.
 • Renovatiepremie
  Voor grotere renovatiewerken aan uw woning, kunt u een beroep doen op de renovatiepremie.
 • Aanpassingspremie
  Wilt u uw woning aanpassen aan uw leeftijd of aan die van een inwonende senior, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanpassingspremie      aanvragen.
 • Verzekering gewaarborgd wonen
  Bent u een hypothecaire lening aangegaan voor het kopen, bouwen en/of verbouwen van uw woning, dan helpt deze gratis verzekering bij de aflossing van uw lening mocht u onvrijwillig en volledig werkloos worden.

Provinciale premies 

De provincie Vlaams-Brabant geeft een aanvullende premie voor hoogrendementsbeglazing van 20 euro/m² bovenop de premie van de netbeheerder Eandis.

Verder is er de provinciale aanpassingspremie voor ouderen en personen met een handicap.
Er is ook nog de bijkomende dakisolatiepremie voor maatschappelijk kwetsbare huurders of eigenaars. Indien u het financieel moeilijker hebt en u voldoet aan de voorwaarden dan verdubbelt de provincie de premie van Eandis. 
Er is ook nog een mogelijkheid om bij de provincie een bijkomende lening aan te gaan voor renovatie.

Premies van de netbeheerder Eandis

Wie investeert in energiebesparende maatregelen, kan hiervoor een subsidie krijgen van de netbeheerder.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • vloer- of kelderisolatie
 • spouwmuur-, binnenmuur- of buitenmuurisolatie
 • hoogrendementsbeglazing
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers)
 • totaalrenovatiebonus

Voor nieuwbouwwoningen bestaat er een premie voor een verlaagd E-peil voor bouwaanvragen tot 31/12/2016.

Meer informatie en aanvraagformulieren op de website van Eandis.

Premies van de gemeente

De gemeente geeft extra premies bovenop de goedgekeurde premies van Eandis voor dakisolatie, buitenmuurisolatie en spouwmuurisolatie (zie ‘Premies van de netbeheerder Eandis’). Deze gemeentelijke premie hoeft u niet aan te vragen, Eandis stuurt uw goedgekeurde aanvraag immers automatisch door naar de gemeente*.

*Opgelet, u dient hiervoor toestemming te geven aan Eandis om uw gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag te delen met het gemeentebestuur en de provincie.

De energieaudit is bedoeld voor particulieren die vrijwillig energieadvies willen over hun woning. Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energieaudit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro’s besparen. De gemeente Kortenberg kent een premie toe voor het laten uitvoeren van deze energieaudit. Deze bedraagt 125 euro.

De Provincie Vlaams-Brabant geeft via Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen kosteloos technisch advies over isolatie, ventilatie, verwarming, oriëntatie, duurzaam materiaalgebruik,… Met korte vragen kunt u terecht bij steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of 016 23 26 49. Gaat u grondiger verbouwen of plant u een nieuwbouw? Dan kunt u een onafhankelijke adviseur raadplegen en zelfs ter plekke laten komen. Normaal is een bezoek aan de adviseur of een huisbezoek van de adviseur betalend (respectievelijk 25 euro en 50 euro), maar als inwoner van de gemeente Kortenberg betaalt u helemaal niets. De gemeente neemt deze bijdrage voor haar rekening. 

Om energie te besparen in uw woning kan het nodig zijn om warmteverliezen langs daken, muren, kieren en spleten vast te stellen en deze weg te werken. Met een thermografisch onderzoek zullen zulke warmteverliezen vastgelegd worden. De gemeente Kortenberg kent een subsidie toe die 50% bedraagt van de kostprijs van dit onderzoek, met een maximum van 200 euro.

Meer informatie en formulieren

Contactinformatie