Verkeershinder: werken in de Kloosterstraat

8
aug
2019

Een nieuwe fase in de werken aan het ontmoetingscentrum Berkenhof zal vanaf 13 augustus 2019 voor enige verkeershinder zorgen. Er zal die dag – evenals op 29 en 30 augustus – een kraan worden geplaatst op de rijbaan voor het plaatsen van welfsels en stalen u-profielen. Om deze werken veilig te laten verlopen zal op deze dagen een gedeelte van de Kloosterstraat afgesloten zijn voor alle verkeer. De verbodsregeling is van kracht op dinsdag 13 augustus, donderdag 29 augustus en vrijdag 30 augustus, telkens van 6 tot 17 u. Gelieve zoals steeds de signalisatie te respecteren.

Contactinformatie