Verkiezingen Europees Parlement: inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst

12
feb
2019
EU-BURGER IN BELGIË?
Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
Europese onderdanen die woonachtig zijn in België, kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en stemmen op Belgische kandidaten.

Europeanen moeten zich hiervoor wel inschrijven op de kiezerslijst.
De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 ingediend worden.

Wanneer mag u stemmen als Europese onderdaan?
  1. U bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie.
  2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar je verblijft.
  3. U bent minstens 18 jaar op 26 mei 2019.
  4. U bent niet geschorst of uitgesloten als kiezer.
  5. U bent ingeschreven op de kiezerslijst vóór 28 februari 2019.
Hoe schrijft u zich in op de kiezerslijst?
  • Ga naar de balie burgerzaken en vraag daar naar de ingevulde formulieren ter ondertekening.
  • Download de formulieren op http://www.verkiezingen.fgov.be en bezorg ze aan de dienst burgerzaken.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, bent u wettelijk verplicht om op 26 mei te gaan stemmen. U kunt dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Indien u in het verleden reeds een aanvraag tot inschrijving voor de Europese verkiezingen hebt ingediend en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Een inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden voor alle toekomstige Europese verkiezingen.

Meer informatie?
www.europeanelections.belgium.be

Contactinformatie