Vernieuwing dorpskernen Erps en Kwerps

In 2023 vernieuwt Kortenberg een aantal van zijn dorpskernen. 

Bij de herinrichting van de dorpskernen van Erps en Kwerps staan vier krachtlijnen centraal:

  • ontharding en vergroening
  • een veilige omgeving voor alle weggebruikers
  • centrale pleinruimte als ruggengraat van de dorpskern
  • inzetten op uitstraling en beleving van verblijfskwaliteit

Door minder verharding en meer groen te voorzien, kan het regenwater maximaal in de bodem dringen. Zo wordt de grondwatervoorraad op peil gehouden en is er minder kans op wateroverlast.

Minder grijs en meer groen zorgen voor verkoeling in de zomer en dus minder hittestress. Zo maken we van de dorpskern een aangename en veiligere woon- en leefomgeving waar het fijn is om elkaar te ontmoeten.

De infovergadering over de dorpskernen van Erps en Kwerps vond plaats op woensdag 2 februari in GC Colomba. Op de infovergadering lichtte het studiebureau het voorontwerp van de dorpskernen en de speellandschappen toe, en geïnteresseerde burgers konden hun suggesties meegeven. 

Bekijk onderaan deze pagina de presentatie van de infovergadering over de dorpskernen van Erps en Kwerps.

Bekijk de ontwerpplannen voor de dorpskern van Erps (versie oktober 2022) en de dorpskern van Kwerps (versie oktober 2022).

Je kunt ook nog de plannen bekijken voor de dorpskern van Erps en de dorpskern van Kwerps zoals getoond op de infovergadering van februari 2022.

Contactinformatie