Vernieuwing skatepark Colomba

Het skatepark van Kortenberg op site Colomba wordt stilaan wat te oud. Daarom zal deze plek volledig opnieuw aangelegd worden. Het nieuwe skatepark zal op dezelfde plaats komen en binnen dezelfde oppervlakte blijven. Er is dus geen uitbreiding van het skatepark.

Omdat de gemeente een skatepark wil aanleggen waar elke skater, van beginner tot gevorderde, maar ook kinderen en jongeren met de step of BMX, zich kunnen amuseren en waar het leuk is om samen te zijn, wordt het skatepark aangelegd met hulp van jongeren die heel wat kennis hebben over skaten.

Wat kan jij doen?

Er werd onlangs een oproep gelanceerd om deel uit te maken van de werkgroep die heel concreet mee zal nadenken over de vernieuwing van het skatepark. Deze werkgroep werd ondertussen samengesteld.

Maar de diensten Jeugd en Sport willen ook graag jouw mening! Via deze bevraging kan je tot en met zondag 14 maart 2021 bij verschillende skate-elementen aangeven of je het leuk zou vinden als dit skate-element in het vernieuwde skatepark zou komen. Na de stemming worden de resultaten bekeken en verwerkt door de werkgroep. De populairste skate-elementen zullen worden meegenomen in het verdere traject van de vernieuwing.

Op die manier proberen we er samen een nieuw en uitdagend skatepark van te maken!

Hoe gaat het dan verder?

Van zodra de jury één van de ontwerpen als beste idee voor het nieuwe skatepark gekozen heeft, wordt er met deze firma gekeken om minstens twee meer uitgebreide momenten in te plannen waarbij meerdere jongeren hun mening kunnen geven. Jongeren die niet in de jury zitten, maar die bijvoorbeeld wel vaak op het skatepark komen. Met hen wordt het gekozen ontwerp bekeken en nog verder aangepast als dat nodig is. Op die manier proberen we samen tot een mooi skatepark te komen waar iedereen zich kan uitleven.

Als de inspraakmomenten voorbij zijn, zal er een definitief ontwerp van het skatepark zijn. De firma zal dan het nodige materiaal en de gevraagde skatetoestellen bestellen zodat de heraanleg kan beginnen.

Het nieuwe skatepark zou eind 2022 klaar moeten zijn.

Contactinformatie