Vlaamse Ombudsman nu ook ombudsman Kortenberg

3
sep
2019

De gemeente Kortenberg en het Welzijnshuis streven steeds naar de best mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Maar toch kan het gebeuren dat er iets fout loopt of dat iemand niet tevreden is en een klacht heeft. Inwoners kunnen zich met klachten schriftelijk richten tot de klachtenbeheerder van de gemeente en het Welzijnshuis via het online klachtenformulier, per e-mail naar klachten@kortenberg.be of per brief gericht aan Gemeente of Welzijnshuis Kortenberg, Klachtenbeheerder, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg.

De gemeente en het Welzijnshuis Kortenberg sloten tijdens de gemeenteraad van 2 september een overeenkomst af met de Vlaamse Ombudsdienst voor tweedelijnsklachtenbehandeling.

Een inwoner (privé- of rechtspersoon) die niet tevreden is over de wijze of het resultaat van de eerstelijnsklachtenbehandeling door de gemeente of het Welzijnshuis, kan voortaan in tweede instantie zijn klacht richten tot Vlaams Ombudsman Bart Weekers. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. De Vlaamse Ombudsdienst zal de klacht dan opnieuw onder de loep nemen en grondig onderzoeken in overleg met de gemeente of het Welzijnshuis.

De contactgegevens van de Vlaamse Ombudsman zijn:
info@vlaamseombudsdienst.be
Gratis nummer 1700, iedere werkdag van 9 tot 19 u.
www.vlaamseombudsdienst.be
Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel 

Contactinformatie