Voorontwerp nieuwbouw OC Berkenhof

Voorontwerp OC Berkenhof zicht kant Beekstraat Atelier KyotoIn het kader van de opmaak van het accommodatieplan werd ook het Ontmoetingscentrum (OC) Berkenhof in zijn totaliteit geëvalueerd. De nieuwe aanbouw van 2003 wordt vandaag vooral gebruikt door het dienstencentrum van het Welzijnshuis, het deeltijds kunstonderwijs en ook GBS De Regenboog heeft hier een klas gehuisvest. Het oudere gedeelte dateert van de jaren zestig en voldoet niet meer aan de huidige gebruiks- en energienormen. De verschillende zalen en lokalen zijn bovendien inefficiënt ingedeeld zodat heel wat nuttige ruimte verloren gaat.

Het bestuur nam dan ook in 2016 de beslissing om over te gaan tot een volledige nieuwbouw in plaats van een grondige renovatie. Er werd een bestek uitgeschreven voor de aanstelling van een ontwerper. De focus voor het nieuwe gebouw lag in eerste instantie op een multifunctionele feestzaal met grootkeuken volgens de vigerende normen. In tweede instantie werd er gestreefd naar de integratie van een kleine, eveneens multifunctionele, podiumzaal. Tot slot dienden er een aantal lokalen voorzien te worden van verschillende oppervlaktes die door talrijke verenigingen kunnen gebruikt worden. Dit nieuwe gebouw moest natuurlijk met de bestaande nieuwere vleugel één geheel vormen.

Op dinsdag 31 januari 2017 nodigde het bestuur de leden van de gemeente- en Welzijnsraad, de afgevaardigden van de verenigingsraad Kortenberg, de cultuurraad en de directie van GBS De Regenboog uit op een informatievergadering over het voorontwerp van deze nieuwbouw. Het aangestelde architectenbureau, Atelier Kyoto uit Zemst, schetste aan de hand van een aantal tekeningen en een filmpje de visie voor dit nieuwe gebouw: een multifunctioneel en energiezuinig ontwerp waar verenigingen voor hun feestelijkheden of gewone werking terechtkunnen.

Dit voorontwerp zal nu nog verder besproken worden op de betrokken adviesraden en evolueren naar een finaal ontwerp. De aanvang van de afbraakwerken van de huidige oude vleugel wordt voorzien begin 2018.

Contactinformatie