Voorrangsbewijs voor Kortenbergs zorgpersoneel tijdens coronacrisis

2
apr
2020

Heel wat zorgverleners leveren enorme inspanningen om het coronavirus af te remmen en door het virus getroffen patiënten te verzorgen. Ze presteren extra werkuren, waardoor het voor hen moeilijker is dan gewoonlijk om naar de winkel te gaan. Voor of na hun werk moeten ze snel hun boodschappen kunnen doen in supermarkten, voedingswinkels of apotheken.

Daarom geeft de gemeente Kortenberg aan zorgverleners die in een COVID-19-unit van een ziekenhuis werken en aan zorgverleners die alleenstaande ouder zijn en die door de coronacrisis extra werkuren moeten presteren een bewijs waarmee ze in deze winkels voorrang krijgen.

De voorwaarden waaraan zorgverleners moeten voldoen om recht te hebben op een voorrangsbewijs, zijn zeer strikt. Het is immers niet de bedoeling om een grote hoeveelheid van deze voorrangsbewijzen uit te delen, precies omdat het de bedoeling is om met deze maatregel de efficiëntie van het boodschappen doen voor de beperkte groep rechthebbenden moet verhogen. Deze maatregel mag niet als ongewenst neveneffect hebben dat het boodschappen doen voor alle andere inwoners vertraagd wordt. Het Kortenbergse gemeentebestuur vindt het immers belangrijk dat alle inwoners snel en efficiënt kunnen winkelen, en heeft daarbij vooral oog voor de kwetsbaarste groepen.

Concreet betekent deze maatregel dat, als er een wachtrij aan de winkel staat, zorgpersoneel met een voorrangsbewijs de rij mag voorsteken. In de winkels worden informatie-affiches aangebracht om mensen te informeren over deze maatregel. De gemeente Kortenberg rekent op ieders begrip.

Contactinformatie