Voorrangsbewijs voor zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Heel wat zorgverleners leveren enorme inspanningen om het coronavirus af te remmen en door het virus getroffen patiënten te verzorgen. Ze presteren extra werkuren, waardoor het voor hen moeilijker is dan gewoonlijk om naar de winkel te gaan. Voor of na hun werk moeten ze snel hun boodschappen kunnen doen. Daarom geeft de gemeente aan zorgverleners het moeilijk hebben om te winkelen een bewijs waarmee ze voorrang krijgen in alle Kortenbergse supermarkten, voedingswinkels en apotheken.

De voorwaarden waaraan zorgverleners moeten voldoen om recht te hebben op een voorrangsbewijs, zijn zeer strikt. Het is immers niet de bedoeling om een grote hoeveelheid van deze voorrangsbewijzen uit te delen, precies omdat het de bedoeling is om met deze maatregel de efficiëntie van het boodschappen doen voor de beperkte groep rechthebbenden moet verhogen. Deze maatregel mag niet als ongewenst neveneffect hebben dat het boodschappen doen voor alle andere inwoners vertraagd wordt. Het Kortenbergse gemeentebestuur vindt het immers belangrijk dat alle inwoners snel en efficiënt kunnen winkelen, en heeft daarbij vooral oog voor de kwetsbaarste groepen.

Voorwaarden

Dit voorrangsbewijs kan uitsluitend verkregen worden door volgende zorgverleners die in Kortenberg werken of wonen:

  • zorgverleners uit Kortenberg die in een COVID-19-unit van een ziekenhuis werken.
  • zorgverleners die alleenstaande ouder zijn en die kunnen aantonen dat ze ten gevolge van de coronacrisis extra werkuren moeten presteren waardoor het voor hen veel moeilijker is dan gewoonlijk om naar de winkel te gaan.

Procedure

  • De gemeente Kortenberg maakte reeds afspraken met het UPC KULeuven, de Kortenbergse woonzorgcentra, De Grubbe en het Wit-Gele Kruis. Deze instellingen bezorgden aan de gemeente Kortenberg lijsten met de namen van de zorgverleners die in aanmerking komen – dit met toestemming van deze personen.
  • Indien u als (zelfstandig) thuisverpleegkundige of als andere zorgverlener ingeschakeld bent bij een COVID-19-unit of als alleenstaande ouder ten gevolge van de coronacrisis extra werkuren moet presteren, stuurt u uw gemotiveerde aanvraag en uw gegevens (voornaam, familienaam, adres, functie en – indien u in dienstverband werkt – het adres en telefoonnummer van uw werkgever) per mail naar beleidsmedewerker@kortenberg.be (02 755 22 01).
  • De voorrangsbewijzen die de gemeente Kortenberg aflevert zijn nominatief.

Contactinformatie