Vuurwerk in Kortenberg op oudejaarsnacht

Foto VuurwerkVoor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op Nieuwjaar een schitterend spektakel om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Hoewel het in de gemeente Kortenberg verboden is om op de openbare weg of op privé-eigendom zonder toelating van de burgemeester vreugdeschoten, vuurwerk of voetzoekers af te steken, wordt er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.

Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23.45 en 00.45 u. op privé-eigendom feestvuurwerk worden afgestoken indien dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtneming van alle nodige veiligheidsmaatregelen. Chinese wensballonnen blijven verboden.

Enkele tips om veilig om te gaan met vuurwerk:

  • Lees voor het afsteken van vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
  • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en dichte plantengroei.
  • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
  • Denk ook aan uw huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige plaats. Zij kunnen immers schrikken bij de eerste knallen. Kies zeker voor geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert.
  • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
  • Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek vuurwerk met een aansteeklont.
  • Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd uw arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
  • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt.
  • Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
  • Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan.

Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van feestvuurwerk? Lees de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie.