Woonproject Kortenberg-West

Betaalbaar wonen is voor het gemeentebestuur een uiterst belangrijke doelstelling. Daarom werd gestart met het woonproject ‘Kortenberg-West’ om in het bestaande woonuitbreidingsgebied tussen de Vierhuizenstraat, de Vogelenzangstraat, de Achterenbergstraat, de Sterrebeeksesteenweg en de Hoogveldstraat, een woonproject in functie van betaalbaar wonen en doelgroepenbeleid te realiseren.

Dit woonproject zal worden gerealiseerd in samenwerking met Vlabinvest en SWaL (Sociaal Wonen arro Leuven). Het project voorziet in de realisatie van een 127-tal woongelegenheden die op de eigendommen van Vlabinvest worden gerealiseerd. Hierbij ligt de nadruk op een evenwichtige mix tussen koopkavels, huur- en koopwoningen.

Drie ontwerpteams bereiden momenteel een visie voor op een mogelijke invulling van het woonproject Kortenberg-West.

Om de besluitvorming rond de keuze van het ontwerpteam een breed draagvlak te geven, wordt een adviescommissie opgericht die bestaat uit een 20-tal personen: buurtbewoners, toekomstige kopers of huurders, leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening en van de betrokken gemeentelijke adviesraden.

Het is de bedoeling om bij de uitwerking van het project rekening te houden met bekommernissen die door buurtbewoners werden gesignaleerd in verband met waterbeheersing, mobiliteit, sociale mix en inpassing van het project in het bestaande leefweefsel.   Mede om die reden werd de omvang van het project, in vergelijking met vorige plannen, ook al tot minder dan de helft gereduceerd.

In de tweede helft van oktober krijgt de adviescommissie een presentatie van de drie visievoorstellen door de ontwerpbureaus, waarna deze commissie een advies met suggesties en voorstellen formuleert aan de wedstrijdjury. Deze jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Vlabinvest en SWaL, treft de eindbeslissing en selecteert het winnende ontwerpteam.

Ook na de aanstelling van het ontwerpteam wordt de adviescommissie verder betrokken bij het project Kortenberg-West. Tijdens workshops worden vragen en opmerkingen over het geselecteerde wedstrijdontwerp samen bekeken met het ontwerpteam. Het uiteindelijke ontwerp zal ook publiek worden voorgesteld aan alle geïnteresseerde inwoners van Kortenberg tijdens een infomarkt.

Contactinformatie

 • Dienst Omgeving

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren