Workshops buurtanalyse 'Hoe beleef jij je buurt' - inschrijvingsformulier

Hoe beleef jij je buurt?

Met dit formulier schrijf je je in voor de workshops in het kader van de buurtanalyse die Kortenberg uitvoert.

Geboortedatum
Ik kom op *

Toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal

Ik geef hierbij toestemming aan de gemeente en het Welzijnshuis Kortenberg om tijdens de twee workshops in het kader van de buurtanalyse op 12/04/2022 en 26/04/2022

  • foto’s/videobeelden te maken
  • waar ik herkenbaar in beeld ben,
  • en deze te gebruiken in communicatiedragers en op de communicatiekanalen van de gemeente en het Welzijnshuis Kortenberg (het gemeentelijk infoblad Zoeklicht, brochures, affiches, websites, elektronische nieuwsbrieven, facebookpagina’s, twitters, instagrams, infoschermen) en als bijlage bij onze persberichten die verspreid worden naar gedrukte en digitale media en die bijgevolg door hen gebruikt kunnen worden.
Ik geef mijn toestemming *

Wij wensen erop te wijzen dat, ingeval van een gebruik van het beeldmateriaal op websites, geprinte media en sociale media, je persoonsgegevens toegankelijk zijn voor derden en aan onze controle ontsnappen.

 

Voor alle verdere informatie omtrent de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens, kan je ons contacteren via de volgende kanalen:

- e-mail: gdpr@kortenberg.be

- per post: Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

 

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie