Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Werkt u in de privésector of in de socialprofitsector en neemt u tijdskrediet of een van de thematische verloven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering die u krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Voorwaarden

Privésector

In de privésector kunt u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:

Socialprofitsector

In de socialprofitsector kunt u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:

Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u altijd:

  • al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben voor uw thematisch verlof of tijdskrediet.
  • 12 maanden aaneensluitend een arbeidscontract gehad hebben voordat uw tijdskrediet of thematisch verlof ingaat.

Lees meer over de verschillende aanmoedigingspremies.

Procedure

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector moet u binnen 6 maanden na de start van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvragen.
In de privésector is er geen strikte deadline, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal 6 maanden worden toegekend.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de premie hangt af van

  • de sector waarin u werkt.
  • de specifieke vorm van onderbreking
  • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt
  • het aantal uren dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (dus het minste aantal uren) dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking.

De betaling gebeurt telkens omstreeks de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw onderbreking op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.