Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur voorziet in één globale regeling over de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

Het basisprincipe houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Iedereen kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

Om inzage te krijgen in een bepaald document dient u zich te wenden tot de gemeentesecretaris.


Een groot aantal documenten is direct raadpleegbaar op deze website:

Gemeenteraad agenda & verslagen
Gemeenteraadscommissies agenda & verslagen
Adviesraden verslagen
Beleidsdocumenten
Reglementen & verordeningen
Openbaar onderzoek
Info over Kortenberg

Contactinformatie

 • Algemeen directeur

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren