Openbaarheid van bestuur - aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

Aanvraag openbaarheid van bestuur

Indien het om gevoelige informatie gaat, zoals privacygegevens en commerciële of industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie