Privacy

Privacyverklaring met betrekking tot persoonsgegevens (in het kader van AVG - GDPR)

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan het Lokaal Bestuur Kortenberg houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is en volgens de Privacyverklaring zoals goedgekeurd door de Kortenbergse gemeenteraad op 4 december 2018. U hebt, binnen het kader van de Verordening en geldende wetgeving, het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens.

Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van MailChimp met basis in de U.S.A. Dat betekent dat MailChimp als verwerker mee in deze dienstverlening ingeschakeld is. MailChimp maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Bekijk de privacyverklaring voor de verzending van de nieuwsbrieven van de gemeente en het Welzijnshuis Kortenberg door middel van MailChimp. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp.

Wanneer u zich aanmeldt op Mijn Burgerprofiel via de hiertoe voorziene header bovenaan iedere pagina van de website www.kortenberg.be, dan bevindt u zich in een beveiligde omgeving van de Vlaamse overheid. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel.

Het lokaal bestuur Kortenberg verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Protocollen gegevensuitwisseling

Het AVG-decreet voorziet in de verplichting tot het opmaken van een protocol voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid.

Het principe is dat tussen de betrokken verwerkingsverantwoordelijken een protocol wordt gesloten over een elektronische mededeling van persoonsgegevens waarin een aantal zaken worden vastgelegd zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de AVG wordt voldaan.

Het afsluiten van een betreffend protocol is onderhevig aan verplichting tot publicatie op de websites van de partijen. Bekijk de afgesloten protocollen gegevensuitwisseling van de gemeente Kortenberg.

Contactinformatie