Aanvraag tot onderzoek van het binnenmilieu in een woning of openbaar gebouw

Als u gezondheidsklachten hebt die te maken hebben met de luchtkwaliteit in uw woning, dan kunt u daarvoor de hulp inroepen van gezondheidswerkers. Zij kunnen voor u een aanvraag indienen voor een onderzoek van het binnenmilieu van uw woning.

Ook voor publieke toegankelijke openbare gebouwen zoals scholen kan een aanvraag voor een onderzoek ingediend worden.

Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie over de kwaliteit van het binnenmilieu.

Voorwaarden

Om een aanvraag in te kunnen dienen voor een onderzoek van het binnenmilieu:

 • moet u gezondheidsklachten hebben of een potentieel gezondheidsrisico lopen door verontreiniging van het binnenmilieu
 • moet een dienst of tussenpersoon voor u het onderzoek aanvragen met een standaardformulier.

Procedure

 1. Neem het best eerst contact op met een van deze tussenpersonen:
  • gemeentelijke (huisvestings)ambtenaar
  • uw huisarts
  • OCMW-verpleegkundigen of maatschappelijk werker
  • gezondheidswerker.
 2. De bovenstaande tussenpersonen kunnen dan met het standaardformulier een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Medisch Milieukundige van een Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO).
 3. De Medisch Milieukundige zal op basis van de aanvraag en een vooronderzoek beslissen of een plaatsbezoek noodzakelijk is en of een meting een meerwaarde oplevert.

Artsen kunnen de aanvraag voor een onderzoek ook rechtstreeks bezorgen aan de afdeling Preventie.

Bedrag

Kost

Het onderzoek is gratis.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu (B.S.19.10.2004).