Aanvragen nieuwe PIN-code

Met de elektronische identiteitskaart kunt u een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat u wel degelijk de persoon bent die u beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number). Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart ontvangt u van de kaartproducent een document met codes. Als u de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit bent van dit document kunt u een nieuwe code aanvragen. De aanvraag van de nieuwe code bij de dienst burgerzaken kost € 5, te betalen bij het aanvragen van de nieuwe code.

De aanvraag van een nieuwe PIN-code kan nu ook gebeuren via de webstek van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. Vul daar uw rijksregisternummer in en een geldig e-mailadres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente waar u ingeschreven bent. Voor de aanvraag van de nieuwe codes moet u dus niet meer naar het Administratief Centrum komen. Dat is wel nog nodig om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen. Op dat moment zal u gevraagd worden om € 5 te betalen.

Om een nieuwe PIN-code aan te vragen, surft u naar de website van de FOD Binnenlandse Zaken (zie hieronder).

Contactinformatie