Aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties

Als u uw wagen uitrust met een LPG-installatie, dan moet u een aanvullende verkeersbelasting betalen.

Voorwaarden

De aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties is van toepassing op:

  • personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
    voertuigen die geherkwalificeerd worden van lichte vrachtwagen naar personenwagen, auto voor dubbel gebruik of minibus
  • waarvan de motor, gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met vloeibaar petroliumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen.

Vrijstelling

Personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen zijn vrijgesteld van de aanvullende verkeersbelasting als zij:

  • uitsluitend gebruikt worden voor een openbare dienst
  • uitsluitend gebruikt worden voor gemeenschappelijk openbaar vervoer of speciaal personenvervoer op grond van een vergunning of een concessie van de openbare machten.

Procedure

De aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties wordt gelijktijdig geïnd met de jaarlijkse verkeersbelastingen voor personenwagens.

  • U ontvangt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet zolang uw voertuig is ingeschreven.
  • U betaalt de aanvullende verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving.

Als u uw auto pas na de inschrijving uitrust met een LPG-installatie of deze laat verwijderen, dan moet u uw aangepaste voertuig binnen de 30 dagen aanmelden bij de technische keuring, voor u in het verkeer mag. De technische keuring zal de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) op de hoogte brengen van die wijziging. U ontvangt automatisch een aanslagbiljet voor het betalen of terugkrijgen van de aanvullende verkeersbelasting.

Zodra u uw nummerplaat laat schrappen moet u geen aanvullende verkeersbelasting meer betalen.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf de status van uw dossier opvolgen via het digitaal loket.

Bedrag

Bedrag

Het bedrag van de aanvullende verkeersbelasting is afhankelijk van het vermogen van het voertuig.

In tegenstelling tot de bedragen van de jaarlijkse verkeersbelasting zijn de bedragen van de aanvullende verkeersbelasting niet geïndexeerd.

Belastbaar fiscaal vermogen

Bedrag van de belasting

Tot 7 PK89,16 euro
Van 8 tot 13 PK148,68 euro
Meer dan 13 PK208,20 euro

U kunt zelf berekenen hoeveel aanvullende verkeersbelasting u moet betalen via de online simulator of met de simulatie-app. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Uitzonderingen

De aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties is niet van toepassing op lichte vrachtwagens.

Regelgeving

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer info over de aanvullende verkeersbelasting.