Accommodatieplan

De gemeente Kortenberg bezit, in vergelijking met andere gemeenten, heel wat gebouwen met een maatschappelijke functie. Vooreerst natuurlijk het Administratief Centrum en de Gemeentelijke Werkplaatsen die belangrijk zijn voor de dienstverlening naar haar inwoners. Maar Kortenberg telt ook veel gebouwen en andere infrastructuur bestemd voor heel verschillende gebruikers in heel diverse beleidsdomeinen zoals onderwijs, welzijn, cultuur, sport, jeugd, .... verspreid over de hele gemeente. Een deel  van de infrastructuur is verouderd en dringend aan renovatie toe. In plaats van elk gebouw apart onder de loep te nemen wil de gemeente een visie op lange termijn ontwikkelen over de verschillende beleidsdomeinen heen.

Na inventarisatie en analyse van de bezettingsgraad van de infrastructuur werden een aantal doelstellingen opgesteld. De gemeente vindt de verbondenheid tussen haar inwoners heel waardevol. Daarom wil zij in elke deelgemeente het mee-doen en het ontmoeten stimuleren in jeugdhuizen, jeugdlokalen, turnzalen, ontmoetingscentra, ... Deze gebouwen, met voldoende berg- en kastruimte, moeten zo polyvalent mogelijk gebruikt kunnen worden. Exclusief gebruik wordt vermeden tenzij het echt niet anders kan.

Voor gespecialiseerde en kapitaalsintensieve infrastructuur is de centrale aanpak de enige haalbare. Denk maar aan een atletiekpiste, een sporthal maar ook aan geluids- en verlichtingstechnieken voor podiumactiviteiten of een grote industriële keuken voor grote eetfestijnen.

De gemeente streeft een faire tarificatie na en wil het dagelijks beheer en de technische toestand van de accommodaties optimaliseren. Zij zal gebruikers stimuleren om de best uitgeruste zaal te gebruiken voor haar activiteiten.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft het gemeentebestuur van Kortenberg een paar concrete investeringsprojecten in zijn meerjarenplan van deze bestuursperiode opgenomen: 

 • Herinrichten van het Administratief Centrum met een snelbalie, themabalies en spreekkamers voor een verbeterde dienstverlening.
 • Uitbreiden van de Chirolokalen in Everberg om het plaatsgebrek op te lossen.
 • Vernieuwen van de inkomhal, herinrichten van de toogruimte en vervangen van de sportvloer in het sport- en gemeenschapscentrum Colomba.
 • Verbeteren van de akoestiek in de grote zaal en thermische isoleren van de berging in het ontmoetingscentrum De Zolder. Voorzien van een betere bergruimte in de turnzaal van De Klimop.
 • Afbreken van het oude gedeelte van ontmoetingscentrum Berkenhof. Een nieuwbouw zal plaats bieden voor de grote eetfestijnen in de gemeente.   
 • Bouwen van de nieuwe kleuterschool van De Boemerang via promotiebouw.
 • Benutten van het aanbod van het centraal kerkbestuur om een groot deel van de kerk van Kortenberg voor 50 jaar in erfpacht te geven met als bestemming bibliotheek, klaslokalen en archiefruimte. Plannen maken in 2016 en uitvoeren vanaf 2017.
 • Opstellen van ruimtelijke plannen om vier voetbalterreinen, waaronder één kunstgrasveld, te centraliseren in een landbouwgebied tussen de Minneveldstraat en het bos. Zoeken naar een samenwerkingsvoordeel met de Oude Abdij voor de parkeergelegenheid.
 • Opstellen ruimtelijke plannen voor de herlocalisatie van de sporthal en de petanquehal van Erps-Kwerps naar de Kasteelstraat.
 • Verhuis van het Dienstencentrum van het Welzijnshuis naar het Administratief Centrum wanneer de bibliotheek haar intrek heeft genomen in de kerk.

Dit integraal accommodatieplan reikt natuurlijk verder dan de huidige bestuursperiode. De plannen voor 2019-2024 zijn: 

 • Effectief centraliseren van de voetbalvelden.
 • Bouwen van een nieuwe sporthal en petanquehal. Daarna kan het Sint-Pietersplein heraangelegd worden en kan op de huidige locatie van de sporthal een ‘verweven’ woongebied gerealiseerd worden.
 • Verkopen van het huidige archiefgebouw met mogelijke valorisatie van het binnengebied erachter.
 • Concreet invullen van het oude gebouw Belgostock met mogelijkheid om bijkomende serviceflats te bouwen.
 • Zoeken naar een geschikte locatie met voldoende ruimte voor al het personeel en de materialen van de gemeentelijke afdeling Grondgebiedszaken.

Onderaan deze pagina vindt u het accommodatieplan (bij Documenten).

Contactinformatie