Afhalen zandzakken

Inwoners die vrezen voor overstromingen of in het verleden reeds watersnood hebben ondervonden, kunnen best op voorhand voorzorgsmaatregelen treffen door zandzakjes of waterschotten aan te schaffen, voorwerpen in veiligheid te brengen en zich te verzekeren tegen waterschade. Daarnaast kan iedere inwoner van Kortenberg bij code oranje of rood én wanneer de gemeente inschat dat er reëel overstromingsgevaar is in Kortenberg zandzakken afhalen bij de dienst Wegen & Groen, maximaal tien per adres.

Voorwaarden

Er wordt hevige regenval verwacht, code oranje of code rood is van kracht én de gemeente schat in dat er reëel overstromingsgevaar is in Kortenberg.

Procedure

Tijdens de openingsuren van de dienst Wegen & Groen kan je bij code oranje of rood én wanneer de gemeente inschat dat er reëel overstromingsgevaar is in Kortenberg zandzakken komen afhalen bij de Gemeentelijke Werkplaatsen in de Engerstraat 172. Bel eerst naar het nummer 02 755 30 70.

Als dit zich buiten de openingsuren voordoet, wordt in functie van de ernst van de situatie bekeken of de uitvoeringsdiensten extra worden geopend. Je kunt dan bellen naar 02 254 11 53. Krijg je iemand aan de lijn, dan kan je zandzakken komen afhalen. Krijg je een bandje te horen, dan is dat (nog) niet mogelijk.

Breng zeker je elektronische identiteitskaart mee wanneer je zandzakken komt afhalen. Er worden geen zandzakken verdeeld op locatie.

Gebruik het e-loket www.1722.be of bel het nummer 1722 dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert bij stormweer of wateroverlast wanneer je de brandweer nodig hebt, maar als er geen levens in gevaar zijn: bij water in de straat, een ondergelopen kelder, ...

Meebrengen

Je elektronische identiteitskaart.