Afvalsortering bij evenementen

Op evenementen (zowel binnen als buiten) is het verplicht om afval te sorteren zoals thuis. Dit betekent dat afval zoals pmd, papier en karton, gft, restafval, … gescheiden moet worden ingezameld en afgevoerd.

Evenementen buiten

Je kunt op het aanvraagformulier voor feestmateriaal van de Uitleendienst aanduiden hoeveel afvalstraten en hoeveel 1100 l afvalcontainers je wenst.

Een afvalstraat bestaat uit vier verschillende afvalcontainers van 120 of 240 liter voor de fracties pmd (blauw), papier en karton (geel deksel), gft (groen) en restafval (zwart). Deze dienen steeds met de vier fracties als één geheel te worden gereserveerd en naast elkaar te worden opgesteld. Je kunt tot acht afvalstraten voor één evenement reserveren (indien meerdere evenementen gelijktijdig plaatsvinden, worden er voor elk evenement afvalstraten toegekend en kan je geen beroep doen op het maximale aantal).

Voor de restcontainer (zwart) en de pmd container (blauw) worden de bijhorende zakken mee geleverd. Deze zakken zijn verplicht te gebruiken.

Voor een afvalstraat van 4 bakken betaal je 4 euro per set.

Frituurolie en glas voer je zelf af naar het containerpark. Voor de frituurolie kan je emmers aanvragen.

afvalstraat voor een evenement

Je kunt ook (verplicht bij grote evenementen vanaf 750/1000 bezoekers/deelnemers) voor pmd, papier/karton en restafval containers van 1100 liter bestellen. De zakken (pmd en restafval) /inhoud (papier en karton: kartonnen dozen platgeduwd) uit de kleinere bakken kunnen/kan dan door de organisatie in de grote rolcontainers worden gedeponeerd.

Opgelet, voor gft zijn er geen 1100 liter containers, dit afval dient in de groene 120 of 240 liter bakken te worden gedeponeerd.

restafvalcontainer van 1100 liter voor grote evenementen

 

Voor een grote afvalstraat van 4 containers betaal je 4 euro per set.

Zowel de afvalstraten en 1100 liter containers worden door de uitvoeringsdiensten geleverd na reservatie door de organisatie.

 

Evenementen binnen

Ook voor evenementen binnen ben je natuurlijk verplicht om afval te sorteren. Je gebruikt hiervoor de aanwezige stalen driepikkels en hangt er per te sorteren fractie de juiste zak in:

  • Pmd: blauwe zak met logo EcoWerf (eigen zak van thuis of je kunt hiervoor zakken aan de snelbalie van het Administratief Centrum aankopen, rol van 20 zakken kost 3 euro, dit zijn dezelfde zakken die je thuis gebruikt)
  • Restafval: gele zak met logo EcoWerf (aan te kopen aan de snelbalie van het Administratief Centrum aan 2,24 euro per zak)
  • Papier en karton voer je af naar de grote gele container op locatie.
  • Gft: Gft wordt verzameld en buiten in de groene container gedeponeerd

Voor grotere evenementen kunnen bijkomend bovenstaande containers worden aangevraagd.

 

Sorteerinstructies

Voor evenementen met minstens 1000 deelnemers dient de organisatie een afvalsteward in te zetten. Deze persoon checkt tijdens en minstens op het einde van het evenement of het afval correct wordt gesorteerd.

Frituurolie en glas voer je zelf af naar het containerpark. Voor de frituurolie kan je emmers aanvragen.

Binnen de drie dagen na afloop van het evenement, dient de organisatie ervoor te zorgen dat het afval uit de containers correct wordt gesorteerd. De organisatie kan kiezen om dit zelf te doen of hiervoor zelf een gespecialiseerde firma onder de arm te nemen. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de organisatie. Indien wordt vastgesteld dat niet voldaan werd aan bovenstaande dan krijgt de organisatie, indien mogelijk, 24u de tijd om dit recht te zetten (opruim locatie, afvalsortering,…). Nadien wordt de kost gefactureerd aan volgend tarief: 50 euro per uur, met een minimum van 100 euro. Ook eventuele extra kosten voor de afvalophaling kunnen worden gefactureerd.

Neem ook de sorteerinstructies voor restafval, pmd, gft, papier en karton en glas door.

Tenslotte, heb je nog groene evenementenzakken? Je kunt ze aan de snelbalie komen inruilen tegen gele transparante zakken die conform de regelgeving zijn. Heb je extra zakken nodig? Deze kosten 2,24 euro per stuk (zelfde prijs als de oude evenementenzak). Op een rol zitten 10 zakken.

Contactinformatie