Afwegingskader voor de organisatie van een kwaliteitskamer

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. Projecten, zowel grote als iets kleinere, kunnen een beeldbepalend karakter hebben en de eigenheid van de gemeente net versterken of schaden. Als vergunningverlenende overheid, draagt de gemeente een grote verantwoordelijkheid om de omgevingskwaliteit op het terrein te bewaken en te verhogen. 

Gezien het belang van het voeren van een goed vergunningenbeleid, is het aangewezen om voor bepaalde projecten de mening van een onafhankelijk experten-team mee in rekening te kunnen nemen bij de beoordeling van een aanvraag.

Voor de organisatie van een kwaliteitskamer met onafhankelijk experten werd een afwegingskader opgemaakt. Voor deze niet-limitatieve lijst van type projecten is de organisatie van een kwaliteitskamer gewenst. Door het opstellen van dit afwegingskader kunnen initiatiefnemers nagaan als hun project zal onderworpen worden aan het extern advies van een kwaliteitskamer. Dit verhoogt de transparantie voor initiatiefnemers en verzekert eenzelfde behandeling van gelijkaardige projecten.

Contactinformatie