Baekeland-mandaat

Met Baekeland-mandaten biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) individuele onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het agentschap cofinanciert de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Voorwaarden

Met Baekeland-mandaten wil VLAIO onderzoek ondersteunen dat een economische finaliteit heeft en - in geval van succes - een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf. Verder zijn ook van belang de omvang en waarschijnlijkheid van de te verwachten valorisatie met aandacht voor voldoende toegevoegde economische waarde voor Vlaanderen.

Dit onderzoek is tegelijk gericht op een doctoraat: het voldoet aan de gangbare criteria voor ‘doctoraatswaardig’ onderzoek.
Om voor steunverlening in aanmerking te komen, moet het projectvoorstel dus een wetenschappelijke uitdaging bieden die de onderzoeker in staat stelt zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Procedure

U kunt het hele jaar door een aanvraag voor een Baekeland-mandaat indienen. VLAIO neemt de beslissingen gegroepeerd tijdens twee beslismomenten per kalenderjaar (maart en september). Voor elk beslismoment geldt een uiterste indieningsdatum.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Bedrag

Financieel voordeel

De aanvaarde begroting vormt de basis voor berekening van een subsidie. Het basissteunpercentage bedraagt 50% en kan verhoogd worden.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.