Baekeland-mandaat

Met Baekeland-mandaten biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen individuele onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het agentschap cofinanciert de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Voorwaarden

Welke onderneming/onderzoeker?

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn.

De mandataris kan werknemer zijn van zowel het bedrijf als de universiteit (of andere kennisinstelling).

De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma's die door de onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie.

Welke projecten?

Het projectvoorstel:

  • heeft een economische finaliteit en biedt in geval van succes een meerwaarde voor het betrokken bedrijf.
  • biedt een wetenschappelijke uitdaging die de onderzoeker in staat stelt zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker.

Duur van het mandaat

Een mandaat duurt in principe 4 jaar. Ten laatste na 2 jaar wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de geboekte vooruitgang.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Procedure

Momenteel staat er een oproep open. Deze startte op 21/12/2023; de uiterste datum voor indiening is 12/03/2024, 12.00 uur.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Bedrag

Financieel voordeel

De aanvaarde begroting vormt de basis voor berekening van een subsidie. Het basissteunpercentage bedraagt 50% en kan verhoogd worden.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.