Basisbedrag (Groeipakket)

Het basisbedrag is een vast bedrag dat elk kind, dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren of geadopteerd wordt vanaf 1 januari 2019, maandelijks ontvangt. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Voorwaarden

Elk kind krijgt maandelijks een basisbedrag als:

Kinderen die in het buitenland geboren werden en na 1 januari 2019 naar Vlaanderen verhuizen, krijgen ook het Groeipakket.

Kinderen geboren voor 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).

Procedure

Ontving u al kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2019? Of kreeg u al een startbedrag voor uw kind in het nieuwe systeem? Dan ontvangt u het basisbedrag automatisch.

Kreeg u nog geen kinderbijslag of startbedrag, dan kunt u het basisbedrag zelf aanvragen bij een van de uitbetalers van het Groeipakket. Als u zelf geen aanvraag doet, dan zal FONS (de uitbetaler van de Vlaamse overheid) na de geboorte van uw kind nagaan of u recht hebt op het Groeipakket en u uitbetalen.

Zolang uw kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Het basisbedrag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari het basisbedrag van januari.

Bedrag

Financieel voordeel

Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van € 176,66.

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.