Beëindiging wettelijk samenwonen

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
  • door het huwelijk
  • door het overlijden van een van de partners

Procedure

  • Indien de verstandhouding tussen de samenwonenden zoek is, kunnen zij beroep doen op een tussenkomst van de Vrederechter, die dringende en voorlopige maatregelen kan treffen met betrekking tot de gemeenschappelijke verblijfplaats, de persoon, de goederen van de samenwonenden en hun kinderen en hun wettelijke en contractuele verplichtingen.
  • De verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning dient opnieuw schriftelijk te gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar minstens één van beiden ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Dit geschrift moet aan zekere vormvoorwaarden voldoen.
  • In geval van eenzijdige beëindiging zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvoor moeten op voorhand betaald worden door degene die verklaart de wettelijke samenwoning te willen beëindigen.

Meebrengen

Identiteitskaart van beide samenwonenden

Contactinformatie