Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,…

Sinds aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.

Voorwaarden

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt.
 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderopvang in de Europese Economische Ruimte.
 • Op de dag van de opvangactiviteit moet uw kind:
  • jonger zijn dan 14 jaar
  • of jonger zijn dan 21 jaar, als het kind een zware handicap heeft.
 • De instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door een openbaar bestuur.

U moet:

 • uw kind fiscaal ten laste hebben of de helft van het belastingvoordeel moet aan u worden toegekend (co-ouderschap)
 • beroepsinkomsten hebben
 • kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben
 • beschikken over een attest dat door de opvanginstelling wordt afgeleverd als bewijs voor de opvang en het betaalde bedrag.

Inkomstenjaar 2020: tij­de­lij­ke maat­re­gel in het ka­der van coronacrisis

Door de coronamaatregelen werden vanaf 14 maart 2020 jeugdactiviteiten geschrapt. Ouders vroegen soms, vanwege hun solidariteit met de organisatoren, het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet terug. Zij kunnen toch recht hebben op de belastingvermindering, ook al heeft er geen effectieve opvang plaatsgevonden.

Meer informatie over de tijdelijke maatregel vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Procedure

U brengt de uitgaven voor de opvang in op uw belastingaangifte.

Hebt u een kind dat jonger is dan 3 jaar, dan zult u bij het invullen van uw belastingbrief een keuze moeten maken:

 • Ofwel kiest u voor een verhoging van de belastingvrije som. Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) bedraagt die verhoging 630 euro. Dit is aangewezen, als u geen beroepsinkomsten hebt of als uw opvangkosten zo laag zijn dat de belastingvrije som u voordeliger uitkomt.
 • Ofwel kiest u ervoor om de uitgaven in te brengen voor de opvang van uw kind.

Om de kosten te kunnen aftrekken moet u als ouder over bewijzen beschikken voor de uitgaven die u maakte voor de kinderopvang. Vraag hiervoor een fiscaal attest aan de initiatiefnemers. Initiatiefnemers van kinderopvang vinden meer informatie over het afleveren van attesten op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Bedrag

Belastingvermindering

U mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 14,40 euro per oppasdag en per kind (aanslagjaar 2023 - inkomstenjaar 2022). Het bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.