Beroep tegen de opname in het leegstandsregister - Aanvraagformulier

Gegevens leegstaande woning of gebouw:

Adres

Aanvrager

Ik ben een: *

Natuurlijk persoon

Adresgegevens

Rechtspersoon

Adresgegevens rechtspersoon

Om volgende reden(en):

Vink aan wat van toepassing is

Inschrijving in het bevolkingsregister sinds:

Aangifte tweede verblijf gedaan op: