Beroepsziekten

Sommige ziekten worden veroorzaakt door het werk. Dat zijn beroepsziekten. Maar niet elke ziekte die een werknemer tijdens het werk oploopt, wordt als een beroepsziekte beschouwd. Een ziekte geldt pas als beroepsziekte als ze daadwerkelijk is veroorzaakt door het werk.

Wie lijdt aan een beroepsziekte, heeft recht op een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte.

Voorwaarden

U werkt in de overheidssector of u werkt in de privésector en u bent werknemer met een arbeidsovereenkomst. Hieronder vallen ook:

  • leerjongens, leermeisjes en stagiairs, zelfs als zij geen loon ontvangen
  • zeelieden van de koopvaardij
  • personen die door een lichamelijke ongeschiktheid of werkloosheid een beroepsopleiding of een herscholing volgen
  • leerlingen en studenten die tijdens hun studies aan een beroepsziekterisico zijn blootgesteld
  • personeel met een arbeidsovereenkomst uit de autonome overheidsbedrijven.

Uw ziekte is opgenomen in de Belgische lijst van erkende beroepsziekten of u kunt bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen uw ziekte en de blootstelling aan het risico tijdens het werk of de studie.

Procedure

De erkenning van een beroepsziekte gebeurt door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

  • Werknemers uit de privésector dienen een aanvraag in bij Fedris.
  • Ambtenaren nemen contact op met hun personeelsdienst in verband met de regelgeving.

Bedrag

Kost

U kunt nooit een hogere vergoeding krijgen dan het maximumbedrag van uw basisloon.