Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de 2 jaar, zonder kosten, deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het Bevolkingsonderzoek kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze nog zo klein zijn dat u er zelf niets van merkt. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.

Voorwaarden

Er zijn 2 manieren om deel te nemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker:

  • ofwel brengt u dit ter sprake tijdens het eerstvolgende contact met uw arts (huisarts, gynaecoloog of andere).
  • ofwel gaat u in op de uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. De uitnodigingsbrief krijgt u thuis toegestuurd. Neem contact op met een Centrum voor Kankeropsporing in uw regio als u geen uitnodigingsbrief kreeg.

U zult vervolgens doorverwezen worden naar een mammografische eenheid. Een mammografische eenheid is een radiologische dienst van een ziekenhuis, een vennootschap van een of meerdere radiologen, of een zelfstandige radioloog die instaat voor het nemen van de screeningsmammografieën. De contactgegevens van de erkende mammografische eenheden vindt u op de website TEST OVERSCHREVEN TEKST TEST OVERSCHREVEN TEKST TEST OVERSCHREVEN TEKST
OOK NAKIJKEN OF DE LINKS NU NOG WERKEN IN DIT STUK TEKST DAT GEKOPIEERD WERD.

Procedure

EXTRA CONTENT CHECKEN OF DEZE BLIJFT STAAN. (Via inhoud uitbreiden.)

Bedrag

Gratis voor de doelgroep, op voorwaarde dat u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds.

Regelgeving

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).