Biesthof

Het pachthof Het Biesthof met de perelaars in leivorm en recht daar tegenover de Engelse winkel met de zomereik

Op verschillende locaties kan je een quizvraag invullen. Test je kennis!

Een biest is een dorpsplein. Oorspronkelijk was het de plaats waar de biezen groeien. Een biestpoel is een gemeenschappelijke drinkpoel voor het vee. Het Biesthof staat op de hoek van de Bankstraat en van de Steenhofstraat. In 1474 had men hier twee woningen. In 1647 werd het woonhuis gebouwd door Jan Creytsaerts.De steen boven de ingangsdeur geeft dit jaartal aan. Zijn zoon eveneens Jan Creytsaerts verkocht in 1679 het Biesthof aan de 1ste Prins de Rubempré.

Op het einde van de 17deBiesthofbegin van de 18de eeuw werd het Biesthof uitgebreid met de aanpalende paardenstal en met een koestal, die een L vormde met het woonhuis. Aan dit pachthof was ook een brouwerij verbonden. In 1723 was er ook een kamme of brouwerij. Op het einde van de 18de eeuw werd een nieuwe schuur gebouwd parallel met het woonhuis. De Graven de Merode verhuurden het pachthof. In 1857 werd de fanfare De Vrede gesticht, later De Eendracht. De Graven later Prinsen de Merode waren erevoorzitter van deze fanfare, die haar repetities hield in het Biesthof. De pachter van het Biesthof, Daniël Vander Haeghen, ‘Den Ouden Boer’ was ook de 1ste voorzitter van de fanfare. In 1880 werd hier de vrije katholieke school gevestigd in de paardenstal. In 1909 was het een pachthof met wat meer dan 50 ha land. Het Biesthof werd door de Prinsen de Merode verkocht in 1984. Het woonhuis uit de 17de eeuw bleef bewaard. De paardenstal langs de Bankstraat en de wagenberging met de ingangspoort langs de Steenhofstraat werden afgebroken. Nieuwe gebouwen werden opgericht. Het Biesthof kreeg een semi-gesloten karakter met een ingangspoort in de richting van de Lodderhoekstraat.

Langs de andere zijde van het Biesthof, nu de Engelse winkel Stone Manor, vinden we de Friese melkerij met de grote zomereik.

Contactinformatie