Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is bevoegd voor de beslissingen over het toekennen, terugvorderen, herzien en schorsen van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bekrachtigt de beslissingen van zijn voorzitter. Het kan een niet-bindend advies geven aan het College van Burgemeester & Schepenen, het Vast Bureau, de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over het beleid van de gemeente of van het Welzijnshuis.

Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst

 

Voorzitter Wim Moons (Team Burgemeester Kortenberg)

Wim Moons - Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V)Voorzitter Wim Moons (Team Burgemeester Kortenberg)
Sterrebeeksesteenweg 99 - 3078 Kortenberg
0491 99 03 24
wim.moons@kortenberg.be

Terug naar boven

 

 

Maria Adriaensen (Team Burgemeester Kortenberg)

Maria Adriaensen lid bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V)Maria Adriaensen (Team Burgemeester Kortenberg)
Burgemeester Van Kelfstraat 9 - 3078 Meerbeek
0479 67 61 36
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be

Terug naar boven

 

 

Marleen Poels (Team Burgemeester Kortenberg)

Marleen Poels lid bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V)Marleen Poels (Team Burgemeester Kortenberg)
Brouwerijstraat 25 - 3070 Kortenberg
02 759 67 93
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

Terug naar boven

 

 

Erna Abeloos (Team Burgemeester Kortenberg)

Erna Abeloos lid bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V)Erna Abeloos (Team Burgemeester Kortenberg)
De Merodestraat 46 - 3078 Everberg
0475 96 76 50
erna.abeloos@kortenbergcdenv.be

Terug naar boven

 

 

Marie-Jeanne De Coster (Team Burgemeester Kortenberg)

Marie-Jeanne De Coster lid Bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V)Marie-Jeanne De Coster (Team Burgemeester Kortenberg)
Sterrebeeksesteenweg 121 - 3078 Everberg
0468 16 62 40
marie-jeanne.decoster@kortenbergcdenv.be

Terug naar boven

 

 

 

Lia Vandeven (UnieK Kortenberg)


Lia Vandeven (Open Vld)Lia Vandeven (UnieK Kortenberg)
Vissegatstraat 166 - 3071 Erps-Kwerps
0497 42 38 77
lia.vandeven@openvldkortenberg.be

Terug naar boven

 

 

Chris Wynants (N-VA)

Chris Wynants lid Bijzonder comité voor de sociale dienst (N-VA)Chris Wynants (N-VA)
Populierenlaan 24 - 3070 Kortenberg
0475 68 47 49
chris.wynants@n-va.be

Terug naar boven

 

 

Kristof Van Roey (N-VA)

Kristof Van Roey lid Bijzonder comité voor de sociale dienst (N-VA)Kristof Van Roey (N-VA)
Leuvensesteenweg 672 - 3071 Erps-Kwerps
kristof.vanroey@n-va.be

Terug naar boven

 

 

 

Elke Schillebeeckx (GROEN)

Elke Schillebeeckx lid Bijzonder comité voor de sociale dienst (GROEN)Elke Schillebeeckx (GROEN)
Kerkstraat 19 - 3070 Kortenberg

Terug naar boven 

 

 

 

 

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Conform artikel 91 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt het aantal leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat aan de verschillende lijsten wordt toegewezen, bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt.

Een verklaring van lijstenverbinding was mogelijk tot uiterlijk de 60ste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsten van Team Burgemeester Kortenberg (CD&V) en UnieK Kortenberg (Open Vld) hebben een dergelijke verklaring van lijstenverbinding ingediend.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst (8) te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (27), vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van bovenvermelde bewerking.

De berekening van de verdeling van het aantal zetels geeft bijgevolg onderstaand resultaat:

  • Verbonden lijst Team Burgemeester Kortenberg / UnieK Kortenberg = 5 zetels
  • N-VA = 2 zetels
  • Groen = 1 zetel 

De voordrachtsakte dient schriftelijk in tweevoud ingediend te worden bij de algemeen directeur, uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering. Gelieve rekening te houden met weekends en sluitingsdagen.

Leen Ceuppens
Algemeen directeur

 

Contactinformatie