Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is bevoegd voor de beslissingen over het toekennen, terugvorderen, herzien en schorsen van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bekrachtigt de beslissingen van zijn voorzitter. Het kan een niet-bindend advies geven aan het College van Burgemeester & Schepenen, het Vast Bureau, de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over het beleid van de gemeente of van het Welzijnshuis.

Samenstelling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt opgericht op 7 januari 2019. Die dag worden ook de leden verkozen en aangesteld.

 

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Conform artikel 91 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt het aantal leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat aan de verschillende lijsten wordt toegewezen, bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt.

Een verklaring van lijstenverbinding was mogelijk tot uiterlijk de 60ste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsten van CD&V en Open Vld hebben een dergelijke verklaring van lijstenverbinding ingediend.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst (8) te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (27), vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van bovenvermelde bewerking.

De berekening van de verdeling van het aantal zetels geeft bijgevolg onderstaand resultaat:

 • Verbonden lijst CD&V / Open Vld = 5 zetels
 • N-VA = 2 zetels
 • Groen = 1 zetel 

De voordrachtsakte dient schriftelijk in tweevoud ingediend te worden bij de algemeen directeur, uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering. Gelieve rekening te houden met weekends en sluitingsdagen.

Leen Ceuppens
Algemeen directeur

Contactinformatie

 • Dienst Secretariaat

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  • T 02 755 30 70

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
  • Morgen open van 09 u. tot 12 u.
  Alle openingsuren