Bijzonder Solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten

Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit fonds geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen.

Voorwaarden

 • Uw aanvraag gaat over een geneeskundige verstrekking
 • U hebt eerst alle vergoedingsmogelijkheden uitgeput:
  • verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  • andere wetgeving betreffende de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de personen met een handicap...
  • privéverzekeringen (hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering...) in België of elders in de wereld.

U kunt een beroep doen op het Bijzonder Solidariteitsfonds als alle voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn en in geval van:

 • een zeldzame indicatie
 • een zeldzame aandoening
 • een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist
 • een aanvraag die betrekking heeft op medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn, met uitzondering van de geneesmiddelen
 • chronisch zieke kinderen
 • een in het buitenland verleende verzorging.

Procedure

U dient de aanvraag per aangetekende brief in bij de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.

Meebrengen

 • doktersvoorschrift van uw geneesheer-specialist
 • omstandig medisch verslag van uw geneesheer-specialist
 • kostenraming of een gedetailleerde factuur van de kosten
 • verklaring op erewoord dat u op geen andere wijze terugbetaling van de prestaties krijgt.

Regelgeving

Raadpleeg de brochure 'Het bijzonder solidariteitsfonds' (pdf).

Ziekenfonds - Adviserend geneesheer