Blokspots – blokperiode mei - juni 2023

De maanden mei en juni staan voor veel studenten gelijk aan studeren en examens. Wie nood heeft aan een rustige studeerplek kan komen studeren in de Sint-Pieterskerk in Kwerps (Sint-Pietersplein 1, Kwerps) of in de Bib van Kortenberg.

 

Voorwaarden

Bib Kortenberg

 • Je bent altijd welkom als de Bib open is. Meer nog: met een geldige studentenkaart mag je op dinsdag en donderdag zelfs nog blijven zitten als de Bib sluit op de middag.
  Je kunt hier dus komen blokken op onderstaande momenten:

  • maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 19 u.
  • dinsdag en donderdag van 9 tot 16 u.
  • zaterdag van 9 tot 12 u.

Sint-Pieterskerk in Kwerps

 • De blokruimte is een stille studeerruimte. Het is belangrijk dat je de stilte en rust bewaart, uit respect voor je medestudenten.
 • Er is geen vestiaire. Je neemt enkel mee wat je nodig hebt. Je rugzak of tas blijft onder je tafel of achter je stoel geplaatst. Jas of trui hang je op de leuning van de stoel.

Openingsuren

 • In de Sint-Pieterskerk in Kwerps kan er van maandag 15 mei tot en met vrijdag 7 juli 2023 gestudeerd worden en dit van maandag tot zaterdag, telkens van 9 tot 18 u.
 • Indien er speciale vieringen of begrafenissen zijn, kan er niet of pas vanaf de middag gestudeerd worden. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.
 • Elke student beslist zelf wanneer hij/zij toekomt en vertrekt.
 • Blijf niet onnodig rondhangen. Als je klaar bent, ga je naar huis.

Reservering

 • Gezien de studeerplaatsen beperkt zijn, is het verplicht jouw plaatsje te reserveren. Reserveren kan door een mailtje te sturen naar jeugd@kortenberg.be met vermelding van je naam en de dagen waarop je wil komen studeren.

Toezicht

 • ·Er zal geen permanent toezicht zijn, maar een medewerker van de gemeente zal regelmatig controle uitvoeren op het naleven van de regels. Als studenten de regels meermaals overtreden, wordt de toegang tot de studeerruimte verboden.

Eten en drinken

 • Het nuttigen van een maaltijd gebeurt buiten of aan je eigen tafel bij slecht weer. Je zorgt zelf voor voldoende eten en drinken en neemt alle afval mee.
 •  Je kiest zelf wanneer je pauze neemt, maar respecteer studenten die aan het studeren zijn terwijl jij pauzeert. Blijf niet rondhangen in de kerk of voor de ingang, maak liever een wandelingetje.

Praktische afspraken

 • Wifi is aanwezig in de kerk maar kan door het veelvuldig gebruik trager zijn. Zorg er voor dat nodige documenten reeds op je laptop staan zodat je deze niet meer moet downloaden.
 • In de kerk is er beperkte oplaadcapaciteit. Zorg dat je laptop en smartphone 100% geladen zijn en voorzie zelf een oplader of extra batterij. Neem eventueel ook een eigen verlengkabel en/of stekkerdoos mee.
 • Je zorgt zelf voor het nodige materiaal (papier, schrijfmateriaal, …). Materialen worden niet onderling uitgeleend.
 • Laat geen waardevolle spullen achter tijdens je pauze. Gemeente Kortenberg noch kerkraad Sint-Pieters Kwerps zijn verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen.
 • De stilte in de ruimte wordt gerespecteerd. Zet je GSM dus op de stille stand. Als er toch getelefoneerd moet worden, gebeurt dit buiten.
 • Ruim bij vertrek je tafel netjes op. Neem al je spullen en afval weer mee.
 • Roken in de kerk is ten strengste verboden.

Afspraken rond hygiëne 

 • Je gebruikt heel de dag dezelfde tafel en stoel, je mag gedurende de dag niet van plaats wisselen.
 • Verplaats de tafels en stoelen niet. Ze zijn zo opgesteld om maximale afstand te kunnen bewaren.
 • Respecteer elkaars veiligheid: kom niet studeren als je ziektesymptomen vertoont, ook al zijn ze zeer licht. Bij elke vorm van keelpijn, hoest, koorts, ademhalingsproblemen blijf je thuis! Voel je je ziek na het studeren en/of test je positief op COVID, verwittig dan onmiddellijk de dienst Jeugd.

Procedure

Bib

Inschrijven is niet nodig.

Sint-Pieterskerk in Kwerps

 • Gezien het aantal plaatsen in de kerk beperkt is, wordt er gewerkt met verplichte inschrijvingen. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar jeugd@kortenberg.be met vermelding van je naam en de dagen waarop je wil komen studeren.

Regelgeving

Lees zeker de 'Afsprakennota gebruik blokspots Sint-Pieterskerk Kwerps – blokperiode mei - juni 2023' voor alle afspraken en materiaal dat je zelf moet voorzien.

Contactinformatie