Burenbemiddeling

Een probleem met je buur? Misschien kan burenbemiddeling helpen

Bij burenruzies gaat het vaak om kleine, alledaagse problemen die grote frustraties teweegbrengen. Denk maar aan een hond die teveel blaft, een haag die niet gesnoeid wordt of een composthoop die voor geurhinder zorgt. Wanneer (kleine) ergernissen ontstaan is het van belang op tijd je buren hierover aan te spreken. Zo escaleert het conflict niet en vermijd je dat kleine ergernissen uitgroeien tot grote frustraties.

Heb je zelf al geprobeerd je buren aan te spreken, maar lukt dit niet of durf je niet ? Dan kan je een beroep doen op de dienst burenbemiddeling.  Burenbemiddeling is een samenwerking tussen de gemeente, de preventiedienst van de politiezone en de provincie. De dienst burenbemiddeling doet beroep op vrijwilligers, dit zijn opgeleide burgers die onbetaald en in hun vrije tijd bemiddelen. De bemiddelaars staan klaar om je te helpen een gesprek te voeren en tot goede afspraken te komen met je buur. Ze zijn neutraal en de gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

Voorwaarden

Een essentiële voorwaarde is dat je bereid bent om – met de hulp van de bemiddelaars – een gesprek aan te gaan met de buren.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een (zwaar) strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

Procedure

Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling. Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.

De bemiddelaars komen eerst bij je op gesprek en gaan daarna op gesprek bij je buur.
Nadien wordt een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein georganiseerd onder begeleiding van de burenbemiddelaars.

Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Bedrag

Kost

Burenbemiddeling is gratis.

Contactinformatie