Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig.

Voorwaarden

Een jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) met korting 'verhoogde tegemoetkoming' (VT) wordt toegekend aan:

Procedure

U kunt het abonnement

Voor dit abonnement moet u volgende documenten tonen of bezorgen:

  • kopie van uw identiteitskaart
  • originele 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud)
    of kopie van uw WIGW-kaart
    of kopie van uw NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming.

Bedrag

Kost

Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) kost 56 euro voor 1 jaar.