Centrumraad

Samenstelling

De centrumraad van het Dienstencentrum bestaat uit minstens 8 personen en maximum 12 personen. Minstens de helft hiervan zijn bezoekers van het Dienstencentrum. De andere helft kan bestaan uit vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit Kortenberg, waaronder minstens 1 afgevaardigde van de Seniorenraad.

Doelstellingen

Het organiseren van volgende initiatieven:

  • Infonamiddagen en avondenmomenten
  • Vormingen
  • Feestmaaltijd,
  • Recreatieactiviteiten

Het uitvoeren van volgende taken:

  • De praktische werking van het Dienstencentrum ondersteunen.
  • Helpen bij het organiseren van activiteiten van het Dienstencentrum.
  • Samenwerkingen met andere organisaties helpen uitwerken.
  • Adviezen geven aan het bestuur.

Vergaderingen

Elke 1e woensdag van de maand om 10.45 u. (behalve juli en augustus). De vergaderingen vinden plaats in het Dienstencentrum.

Verslagen

Contactinformatie