Cofinanciering

De cofinanciering is een lening van maximaal 350.000 euro waarmee Participatiefonds Vlaanderen (PMV) starters en bestaande ondernemingen een duwtje in de rug wil geven. De eigenlijke lening wordt altijd gecombineerd met een andere financiering.

Voorwaarden

Voorwaarden

De lening is bedoeld voor starters en bestaande bedrijven. Dat mogen zowel eenmanszaken als vennootschappen zijn. Vzw’s komen alleen in aanmerking als ze minstens de helft van hun inkomsten uit normale economische activiteiten halen.

U woont in het Vlaamse Gewest of uw maatschappelijke zetel is er gevestigd, en u kunt investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u wel in het Vlaamse Gewest, dan komt u ook in aanmerking.

Uw zaak beantwoordt aan de Europese kmo-definitie.

U mag de cofinanciering gebruiken voor

  • uw materiële investeringen, zoals bureaumateriaal, computers, machines …
  • uw immateriële of financiële investeringen, zoals de overname van een bestaande handelszaak
  • de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

U kunt de cofinanciering cumuleren met een Startlening. Het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan 350.000 euro.

Procedure

U kunt een aanvraag voor een cofinanciering indienen

  • via een van de kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft.
  • via een investeringsfonds waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
  • via BAN Vlaanderen als een of meer 'business angels' optreden als cofinancier
  • rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen.

Bedrag

Het maximumbedrag van de cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

  • vier keer de eigen inbreng
  • 350.000 euro.

Uw eigen inbreng moet minstens 10 procent van de totale investering bedragen. De cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet minstens 20 procent van de totale investeringsbehoefte bijdragen. Een Winwinlening of een andere achtergestelde lening komt ook in aanmerking als eigen inbreng. Het minimumbedrag van de cofinanciering is 7.500 euro. Het gaat om een achtergestelde lening: dat betekent dat ze pas wordt terugbetaald als alle andere schuldeisers hun geld hebben gekregen.

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar en hangt ook af van de aard van uw investering. De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens twee jaar korter zijn dan de looptijd van de cofinanciering.