Complimentenformulier

Via dit formulier kunt u een compliment overmaken aan de gemeente Kortenberg of aan het Welzijnshuis Kortenberg.

Door het invullen van dit formulier verklaart u zich ermee akkoord dat de dienst Communicatie en de gemeentelijke dienst voor dewelke uw compliment bestemd is kennisnemen van de inhoud van dit formulier. Uw gegevens worden enkel bijgehouden of doorgegeven aan derden met het oog op het behandelen van uw bericht.

Uw contactgegevens

Adresgegevens 1

Waarover wenst u ons een compliment te geven?

Locatie en tijdstip waarop uw compliment betrekking heeft

Voeg, indien u dit wenst, een (of meerdere) foto('s) of document(en) toe aan uw bericht. Klik op het plusteken wanneer u meer dan één bestand wil toevoegen.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.