Cultuurraad

Op 10 september 2007 werden met de verschillende culturele verenigingen in Kortenberg afspraken gemaakt over de toekomstige organisatie van de cultuurraad. Minstens drie keer per jaar komen alle culturele actoren samen om belangrijke onderwerpen te bespreken en adviezen te formuleren naar het gemeentebestuur. Er wordt gewerkt met een beperkt bestuur om de vergaderingen voor te bereiden en op te volgen.

Samenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Georges Tonla Briquet
  • Penningmeester: Daniel Janssens
  • Secretaris: Christiaan Janssens

Verslagen

Contactinformatie