De Bouwerij

De Bouwerij met de trompetboom

Op verschillende locaties kan je een quizvraag invullen. Test je kennis!

De abdij had in het begin van de 16de eeuw twee pachthoven op helftwinning: het Hof te Lindergem en de Bouwerij. Het eerste pachthof is verdwenen. De Bouwerij verwijst naar landbouw. Het was een pachthof afgestemd op akkerbouw. De ingang is nu langs de Abdijdreef. Dit pachthof, ook ‘cense’ genoemd, was redelijk veilig vermits ze gelegen was binnen de muren van de abdij van Kortenberg. De Bouwerij werd verwoest onder de godsdienstoorlogen in 1585 en heropgebouwd onder abdis Madeleine de Nivelles (1595-1617). Het huidig gebouwd zou dateren van 1732.

Abraham Schuermans, griffier van Kortenberg was pachter van de Bouwerij in de 18de eeuw. Hij werd er opgevolgd door zijn zoon Philippe-Antoine Schuermans. De huidige gebouwen zijn opgetrokken in een landelijke traditionele zand- en baksteenstijl. In de Minneveldstraat vinden we in de vernieuwde omheiningmuur een 18de-eeuws zandstenen rondboogdeurtje met geprofileerde imposten en hartmotief in de sluitsteen. Een 18de-eeuws losstaand zandstenen gebouw langs de weg naar de abdij werd omgevormd tot een garage.

In 1798 kochten Cornelis van de BurggrDe Bouwerijaaf en zijn echtgenote Maria Martha Spruyt de Bouwerij als zwart goed. In 1830 was de Bouwerij een pachthof van de eigendom van een Brusselse rentenier Louis Deman. Het was toen volgens het kadaster een bakstenen pachthof met schaliën bedekt zonder bovenverdieping. In 1848 kocht Jean-Amand Matthieu, gemeentesecretaris van Kortenberg deze gebouwen en zo werd het abdijdomein terug één geheel. Bij de deling kwam de Bouwerij aan zijn zoon Leon Matthieu te Leuven.

In 1897 was het de eerste melkerij van Marie Salkin. Er waren stallen voor het vee. De staat van het goed was bedenkelijk en vrij snel verhuisde Marie Salkin naar het Veehof, haar tweede vestiging. 

In 1920 kocht Fernand Lafosse de Bouwerij. Zijn zoon Walter Lafosse vormde de Bouwerij om tot een woning ‘Het Winhof’. Nu woont er zijn dochter Geneviève Lafosse. We vinden er enkele mooie bomen: een ondersteunde trompetboom of Catalpa en een uitgetopte paardekastanje.
Catalpa is afgeleid van het Cherokese 'catawba'. Deze Indianen gebruikten delen van deze boom als geneesmiddel.

Contactinformatie