De Grote Kortenberg-enquête

Hoe goed voelt u zich in Kortenberg?

De gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceerden in mei en juni 2017 een grootschalige enquête bij alle inwoners van onze gemeente

Het ‘Charter van Kortenberg’ zullen de meeste Kortenbergenaren wel kennen.  Ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het oude charter heeft het gemeentebestuur in 2012 samen met de inwoners een nieuw charter opgesteld.

Dit nieuwe charter legt een toekomstvisie vast waar het bestuur samen met zijn inwoners naartoe wil werken op langere termijn, een echte ‘toekomst van Kortenberg’.

Deze toekomstvisie is onderverdeeld in 6 basisprincipes: solidariteit, samenleven, respect, een aangename en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en mobiliteit.

Intussen is het charter al 5 jaar van kracht en dus wordt het tijd om te onderzoeken in welke mate we in de goede richting evolueren. Het gemeentebestuur en de Charterstuurgroep kozen ervoor om dit te onderzoeken door een bevraging bij de bevolking, een grote enquête.

Hoe werkt het?

Iedere inwoner van Kortenberg kon – volledig anoniem – deelnemen. Om dit onderzoek te doen slagen, was het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun mening te kennen gaven. De bewoners kregen de mogelijkheid deze bevraging via het internet in te vullen of met het enquêteformulier dat werd verspreid als midden katern van Zoeklicht en op verschillende locaties ter beschikking stonden voor de bewoners. Doorheen de gemeente waren postbussen opgesteld waar de burgers de ingevulde exemplaren in konden deponeren.

Wat gebeurt er met de resultaten?

833 mensen bewoners hebben deelgenomen aan de enquête. De antwoorden werden verwerkt en de resultaten werden op dinsdag 3 oktober 2017 voorgesteld.

De resultaten worden nu voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente Kortenberg. Zij zullen deze interpreteren en er conclusies uit trekken om dan de beste adviezen te formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen worden door de adviesraden verzameld in de Chartertoets 2018, waarin het huidige beleid getoetst wordt aan de zes charterprincipes.

 logo grote Kortenberg-enquêtelogo charterstuurgroep

Contactinformatie

 • Dienst Evenementenbeheer

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet tijdens het weekend) - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren