De grote Kortenberg-enquête 2017: resultaten

De gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceerden in mei en juni 2017 een grootschalige enquête bij alle inwoners van onze gemeente om te peilen hoe goed zij zich in Kortenberg voelen. 833 mensen bewoners hebben deelgenomen aan de enquête. De antwoorden werden verwerkt en de resultaten werden op dinsdag 3 oktober 2017 voorgesteld.

De resultaten worden nu voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente Kortenberg. Zij zullen deze interpreteren en er conclusies uit trekken om dan de beste adviezen te formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen worden door de adviesraden verzameld in de Chartertoets 2018, waarin het huidige beleid getoetst wordt aan de zes charterprincipes.

 

Onder aan deze pagina vindt u bij de Documenten de resultaten terug van deze bevraging.

  • Samenvatting van de resultaten zoals gepresenteerd op 3 oktober 2017
  • Uitgebreid verslag van de resultaten van de grote Kortenberg-enquête

Contactinformatie