De ondersteuningstoeslag (Groeipakket)

Vanaf 1 januari 2023 wordt het basisondersteuningsbudget (BOB) voor kinderen en jongeren tot 21 jaar omgevormd tot de ondersteuningstoeslag. Het BOB is een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en wordt tot en met december 2022 betaald door een zorgkas. De ondersteuningstoeslag wordt vanaf januari 2023 betaald via het Groeipakket.

De ondersteuningstoeslag is, naast de zorgtoeslag, een extra ondersteuning voor kinderen met een erkende handicap of zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. De ondersteuningstoeslag wil het kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren, en deelname aan de samenleving helpen verbeteren.

Voorwaarden

Om de ondersteuningstoeslag te ontvangen moet uw kind voldoen aan enkele cumulatieve voorwaarden:

  • uw kind heeft de Belgische nationaliteit of is toegelaten of gemachtigd om in het land te verblijven of er zich te vestigen;
  • uw kind heeft zijn woonplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • uw kind is jonger dan 21 jaar;
  • uw kind heeft een zorgbehoefte van minstens 12 punten.

Tot eind december 2022 is een aansluiting bij een zorgkas een voorwaarde voor het ontvangen van een BOB. Die voorwaarde valt weg in het Groeipakket.

Als uw kind op 31 december 2022 een basisondersteuningsbudget (BOB) ontving omdat het op de wachtlijst van de Intersectorale Toegangspoort (ITP) stond op 30 juni 2015, kan het ook een ondersteuningstoeslag ontvangen ongeacht of het een attest van minstens 12 punten heeft en dit tot de maximumleeftijd van 25 jaar.

Opgelet: in een aantal situaties kan de ondersteuningstoeslag ook geschorst worden. Dit is onder meer het geval wanneer het kind beroep doet op andere ondersteuningsvormen zoals een persoonlijk assistentiebudget, een basisondersteuningsbudget of een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, of als het verblijft in:

  • een residentiële of ambulante gehandicaptenvoorziening;
  • een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG);
  • een gevangenis of een forensisch psychiatrisch centrum;
  • een internaat of internaat met permanente openstelling van het buitengewoon onderwijs.

Procedure

Uw kind woont in Vlaanderen

U moet geen aanvraag doen als uw kind in Vlaanderen woont. U ontvangt de ondersteuningstoeslag automatisch als het kind voldoet aan de voorwaarden.

Uw kind woont niet in Vlaanderen, maar in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Ontvangt u al een Groeipakket in Vlaanderen én kreeg u eerder al het basisondersteuningsbudget BOB? Uw uitbetaler van het Groeipakket betaalt automatisch de ondersteuningstoeslag als uw kind er recht op heeft.

Ontvangt u nog geen Groeipakket in Vlaanderen, maar kreeg u eerder wel het basisondersteuningsbudget (BOB)? Dan zal de publieke uitbetaler FONS uw betaling van de ondersteuningstoeslag zelf opstarten. U hebt dan 3 maanden de tijd om, als u dat wil, een andere uitbetaler te kiezen. Op Groeipakket.be vindt u een overzicht van de 5 uitbetalers.

Kreeg u eerder nog geen basisondersteuningsbudget (BOB), maar voldoet uw kind wel aan de voorwaarden van de ondersteuningstoeslag? Dan moet u de ondersteuningstoeslag schriftelijk aanvragen bij één van de vijf uitbetalers van het Groeipakket. Voeg bij de aanvraag het attest dat aantoont dat uw kind recht heeft op de verhoogde kinderbijslag o.b.v. minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal heeft. Het aanvraagformulier vindt u op www.groeipakket.be.

Bedrag

Financieel voordeel

De toeslag bedraagt 331,22 euro per maand. De ondersteuningstoeslag wordt uiterlijk betaald op de achtste dag van de volgende maand. De ondersteuningstoeslag voor januari 2023 ontvangt u dus op 8 februari 2023.

De ondersteuningstoeslag wordt betaald op hetzelfde rekeningnummer waarop het Groeipakket betaald wordt. Dat kan een ander nummer zijn dan waarop het basisondersteuningsbudget (BOB) werd betaald.

Als u nog geen Groeipakket ontvangt en/of uw uitbetaler beschikt niet over een rekeningnummer, dan wordt de ondersteuningstoeslag betaald via een circulaire cheque.

Wie ontvangt de ondersteuningstoeslag?

Uw kind woont in Vlaanderen

Wie het Groeipakket van het kind ontvangt, zal ook de ondersteuningstoeslag ontvangen.

Uw kind woont niet in Vlaanderen

We betalen de ondersteuningstoeslag aan de persoon die het Groeipakket ontvangt. Is dit nog niet het geval? Dan wordt de ondersteuningstoeslag betaald aan de ouders van het kind of aan de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind.