Deontologische code personeel gemeente en Welzijnshuis

De laatste versie van de deontologische codes voor het personeel van gemeente en Welzijnshuis werden respectievelijk goedgekeurd via de Gemeenteraad van 05/01/2015 en de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 10/12/2014.

Contactinformatie